تابلو اعلانات

* کلیه کاربران می توانند با کلیک برروی دریافت تیک سبز و طی نمودن مراحل مربوطه نسبت به تایید حساب کاربری خود اقدام نمایند

* با توجه به راه اندازی تالار سیگنال های معاملاتی لطفا از این پس سیگنال ها و تحلیل های خود را فقط در بخش یاد شده منتشر نمایید بدیهی است انتشار هر گونه سیگنال و یا تحلیل بازار در هر یک از بخش های دیگر انجمن ، توسط مدیران مربوطه حذف خواهد شد.

نام فایل ورژن توضیحات تعداد دانلودها حجم فایل دانلود
 Seven Lesson for Undrestanding the forex Market type 1 Seven
Lesson for Undrestanding
the forex Market type
آپلود شده در: شنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲, ۶:۳۱ ب.ظ
آخرین تغییر در: شنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲, ۶:۳۱ ب.ظ
9 758 kB
 Winning Strategies 1 Winning Strategies
آپلود شده در: شنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲, ۶:۳۳ ب.ظ
آخرین تغییر در: شنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲, ۶:۳۳ ب.ظ
10 20 kB
 Chart Patternn 1 Chart Patternn
آپلود شده در: شنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲, ۶:۳۴ ب.ظ
آخرین تغییر در: شنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲, ۶:۳۴ ب.ظ
10 821 kB
 Forex Trading For Beginners 1 This Forex Trading PDF is written in such a way that even complete beginners can understand it and learn from it. In other words, we have read tons of Forex books, opened and closed thousands of trades, we have filtered out all the needed basics for beginner traders and simplified them. So all you have to do is to take this FREE knowledge and start your online currency trading journey
آپلود شده در: شنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲, ۶:۳۶ ب.ظ
آخرین تغییر در: شنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲, ۶:۳۶ ب.ظ
4 1.63 MB
 Matatrader 4 Expert Advisor 1 Matatrader 4 Expert Advisor
آپلود شده در: شنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲, ۶:۳۷ ب.ظ
آخرین تغییر در: شنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲, ۶:۳۷ ب.ظ
2 218 kB
 Determining The Trend With Trendlines 1 Determining The Trend With Trendlines
آپلود شده در: شنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲, ۶:۳۸ ب.ظ
آخرین تغییر در: شنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲, ۷:۰۲ ب.ظ
3 458 kB
 Forex Trading Machine 1 Forex Trading Machine
آپلود شده در: شنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲, ۶:۳۹ ب.ظ
آخرین تغییر در: شنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲, ۶:۳۹ ب.ظ
3 2.5 MB
 Habits Of Successful Traders 1 Habits Of Successful Traders
آپلود شده در: شنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲, ۶:۴۰ ب.ظ
آخرین تغییر در: شنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲, ۶:۴۰ ب.ظ
5 2.5 MB
 The truth about money management 1 The truth about money management
آپلود شده در: شنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲, ۶:۴۱ ب.ظ
آخرین تغییر در: شنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲, ۶:۴۱ ب.ظ
4 383 kB
 Foreign Excjange Training Manual 1 Foreign Excjange
Training Manual
آپلود شده در: شنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲, ۶:۴۳ ب.ظ
آخرین تغییر در: شنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲, ۶:۴۳ ب.ظ
4 4.88 MB
 Forex trading 1 Forex trading
آپلود شده در: شنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲, ۶:۴۴ ب.ظ
آخرین تغییر در: شنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲, ۶:۴۴ ب.ظ
4 998 kB
 Managing Your Money 1 Managing Your Money
آپلود شده در: شنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲, ۶:۴۴ ب.ظ
آخرین تغییر در: شنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲, ۶:۴۴ ب.ظ
4 280 kB
 Point & Figure Charts 1 Point & Figure Charts
آپلود شده در: شنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲, ۶:۴۵ ب.ظ
آخرین تغییر در: شنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲, ۶:۴۵ ب.ظ
4 190 kB
 The secret meaning 1 The secret meaning
آپلود شده در: شنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲, ۶:۴۵ ب.ظ
آخرین تغییر در: شنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲, ۶:۴۵ ب.ظ
6 360 kB
 Woodies CCI Trading 1 Woodies CCI Trading
آپلود شده در: شنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲, ۶:۴۷ ب.ظ
آخرین تغییر در: شنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲, ۶:۴۷ ب.ظ
6 611 kB