تصویر
تابلو اعلانات

* کلیه کاربران می توانند با کلیک برروی دریافت تیک سبز و طی نمودن مراحل مربوطه نسبت به تایید حساب کاربری خود اقدام نمایند

* با توجه به راه اندازی تالار سیگنال های معاملاتی لطفا از این پس سیگنال ها و تحلیل های خود را فقط در بخش یاد شده منتشر نمایید بدیهی است انتشار هر گونه سیگنال و یا تحلیل بازار در هر یک از بخش های دیگر انجمن ، توسط مدیران مربوطه حذف خواهد شد.

فهرست برخی از مدال های قابل اعطاء به کاربران سایت

برترین ها

تلاش قابل ستایش

این مدال به پاس قدردانی از تلاش کاربر طی هفته گذشته به نامبره اهدا گردیده

برترین تریدر هفته گذشته

این مدال به پاس ارائه بهترین معاملات ارائه شده طی هفته گذشته به نامبره اهدا گردیده

برترین پرسش و پاسخ در هفته گدشته

این مدال به پاس ارائه بهترین پرسش و پاسخ ارائه شده طی هفته گذشته به نامبره اهدا گردیده

برترین سیگنال در هفته گذشته

این مدال به پاس ارائه بهترین سیگنال ارائه شده طی هفته گذشته به نامبره اهدا گردیده

برترین پیشنهاد در هفته گذشته

این مدال به پاس ارائه بهترین پیشنهاد ارائه شده طی هفته گذشته به نامبره اهدا گردیده

مدال آبی ، دریافت کننده پنج مدال

این مدال به پاس سابقه دریافت 5 مدال در سایت سیگنالچه به نامبره اهدا گردیده

مدال برنز ، دریافت کنند ده مدال

این مدال به پاس سابقه دریافت 10 مدال در سایت سیگنالچه به نامبره اهدا گردیده

مدال نقره ای ، دریافت کننده بیست مدال

این مدال به پاس سابقه دریافت 20 مدال در سایت سیگنالچه به نامبره اهدا گردیده

مدال طلایی ، دریافت کننده سی مدال

این مدال به پاس سابقه دریافت 30 مدال در سایت سیگنالچه به نامبره اهدا گردیده