تصویر
تابلو اعلانات

* کلیه کاربران می توانند با کلیک برروی دریافت تیک سبز و طی نمودن مراحل مربوطه نسبت به تایید حساب کاربری خود اقدام نمایند

* با توجه به راه اندازی تالار سیگنال های معاملاتی لطفا از این پس سیگنال ها و تحلیل های خود را فقط در بخش یاد شده منتشر نمایید بدیهی است انتشار هر گونه سیگنال و یا تحلیل بازار در هر یک از بخش های دیگر انجمن ، توسط مدیران مربوطه حذف خواهد شد.

تابلو مدال ها

تابلو مدال های اعطاء شده به کاربران سایت سیگنالچه

ردیف مدال عنوان تاریخ اهدا شناسه اعتبار
1 برترین تریدر هفته گذشته 1402/02/22 HadiMashayekhi هفتگی
2 برترین پیشنهاد در هفته گذشته 1402/02/22 daneshi هفتگی
3 برترین تریدر هفته گذشته 1402/02/29 HadiMashayekhi هفتگی
4 برترین پرسش و پاسخ در هفته گذشته 1402/03/05 Arthur هفتگی
5 برترین تریدر هفته گذشته 1402/03/05 HadiMashayekhi هفتگی
6 برترین تریدر هفته گذشته 1402/03/12 HadiMashayekhi هفتگی
7 برترین تریدر هفته گذشته 1402/03/19 HadiMashayekhi هفتگی
8 مدال آبی ، دریافت کننده پنج مدال 1402/03/19 HadiMashayekhi دائمی
9 برترین تریدر هفته گذشته 1402/03/27 HadiMashayekhi هفتگی
10 برترین سیگنال هفته 1402/03/27 ahmadtp هفتگی
11 برترین تریدر هفته گذشته 1402/03/27 Arthur هفتگی
12 تلاش قابل ستایش 1402/04/03 ahmadtp هفتگی
13 تلاش قابل ستایش 1402/04/03 farshadshamma هفتگی
14 تلاش قابل ستایش 1402/04/03 hadimashayekhi هفتگی


مشاهده مدال های قابل اهدا به کاربران در سایت سیگنالچه